Inhibin A Inhıbın B Nedir?

Konu, 'Erkek ve Kadın Kısırlığı' kısmında Beyza tarafından paylaşıldı.

 1. inhibin a nedir,inhibin be nedir,inhibin a normal değerleri,inhibin b normal değerleri,inhibin kısırlığa neden olurmu,inhibin hakkında bilgiler

  ı.jpg

  INHIBIN A NEDİR?
  Polipeptid hormonlardır. α ve β alt grupları vardır.
  β alt grubu Inhıbın A ve Inhıbın B olarak
  ayrılmaktadır. Fizyolojik olarak aktif şekilleri bu iki
  dimeric formlardır.

  Nerede Yapılır ve Salgılanır?
  Kadınlarda over granulosa hücrelerinden, erkete de
  testis Sertoli hücrelerinden salgılanmaktadır.
  Kadınlarda hem Inhıbın A hem de Inhıbın B
  yapılmaktadır. Inhıbın A, büyük ölçüde dominant
  folliküller ve korpus luteumdan salgılanmaktadır.

  Salgılanma Periyodu Nedir?
  Inhıbın A, erkeklerde ölçülemez düzeydedir.
  Kadınlarda ise puberteye kadar ölçülemez düzeyde
  olup, pubertede bir pik yapmakta ve ondan sonra
  da menstruel siklusa uygun düzeyine ulaşmaktadır.

  Menstruel siklus döneminde Inhibin A, folliküler
  fazın sonuna doğru yükselmekte, ovulasyon
  sırasında ikinci bir pik yapmaktadır.
  gebelik sırasında Inhıbın A, fetoplasental üniten
  salgılanmaktadır. Gebeliğin 8-10. Haftasında ilk
  pik düzeyine ulaşmakta, daha sonra gebeliğin
  20. Haftasına kadar düşüş göstermekte, ondan
  sonraki dönemde de doğuma kadar tekrar
  yükselerek seyretmektedir. Postmenopozal
  dönemde Inhibin A düşük düzeydedir.

  Inhibinlerin Rolü Nedir?
  Gametogenezisin düzenlenmesidir. Bu
  regülasyonda hipofizden salgılanan FSH ile
  negatif bir feed-back ilişkisi vardır. İnhibinlerin
  ayrıca, gonadlarda lokal olarak follikül büyümesi
  ve oosit maturasyonunu etkilediği sonucuna
  varılmıştır.

  1. Prenatal Tarama Testlerinde
  - Trisomi 18
  - Trisomi 21 (Down Sendromu)
  - Turner Sendromu
  - Neural Tube Defekti
  - Diğer Aneuploidiler
  Down Sendromu ve diğer kromozomal anomaliler
  için, anne yaşı, ultrasonografi ölçümleri ile birlikte
  bazı hormon düzeylerinin ölçümü yapılarak, olası
  risk ortaya konulmaktadır. Bu amaçla en sık olarak
  kullanılmış olan biyokimyasal tarama yöntemi Üçlü
  Tarama Testi (Triple Test)’dir. (AFP, hCG, free
  Estriol). Üçlü testin tarama doğruluğu % 69’dur.
  Üçlü teste İnhibin A’nın da eklenmesiyle, tarama
  doğruluğu % 76-80’lere ulaşmaktadır.
  (Dörtlü=Quadruple Tarama Testi=AFP, hCG, free
  Estriol, İnhibin A). Integre test ile bu doğruluk %
  94’e kadar yükselmektedir. Integre test içinde de
  Inhibin A yer almaktadır. (1. Trimesterde PAPP-A
  ve USG-NT, 2. Trimesterde Inhibin A, AFP, hCG,
  Free Estriol ölçümü)
  Bugün artık ABD’de üçlü testin yerini Inhibin A’lı
  dörtlü test almakta ve yılda 1 milyon testten fazla
  Inhibin A kullanılmaktadır.

  2. IVF Olgularında Gebeliğin Erken
  Saptanmasında Inhibin A
  IVF işleminden sonra, embriyonun başarılı
  implante olup olmadığını anlamak için serum ve
  idrarda hCG bakılır. Ancak IVF olgularında,
  ovulasyonu tetiklemek için dışarıdan da hCG
  uygulandığı için, hCG ölçümü güvenli değildir.
  Inhibin A fetoplasental unit tarafından yapıldığı
  için, dışarıdan uygulanan ilaç tedavilerinden
  etkilenmez ve bu nedenle izlemede daha güvenli
  bir endikatördür.  3. Pre-eklampsi Erken Tanısında
  Inhibin A
  Gebeliğin 15-20. Haftalarında ölçüm
  sırasında yüksek Inhibin A değerleri ilerde
  ortaya çıkabilecek bir pre-eklampsinin ön
  bulguları olabilir. Bu olgular izlenerek, 30.
  Haftadan önce gebeliğin sonlandırılması
  uygun olacaktır.
  Bu amaçla Activin A da kullanılmaktadır.

  4. Tekrarlayan Düşük Olgularında
  Inhibin A
  Gebeliğin 6. Haftasından itibaren yapılacak
  Inhibin A ve hCG ölçümünün, abortus
  hakkında fikir verebileceği belirtilmektedir. Bu
  olgularda Inhibin A ve hCG düzeyleri
  kontrollere göre daha düşük düzeyde
  bulunmuştur.

  5. Over Ca ve Inhibin Ölçümü
  Over Ca 5. En sık ölüme yol açan kanser
  nedeni olup, geç tanı durumunda mortalite
  oranı yüksektir. Over kanserlerinin bir
  kısmını oluşturan Granulosa hücreli
  tümörlerin tanısında, halen kullanılan ve
  epştelyal tümörler için anlamlı olan CA-125
  yeterince verimli değildir. Bu nedenle de en
  iyisi, CA-125 ile birlikte Inhibin A ve Inhibin B
  ya da Total Inhibin ölçümü yapmaktır. Bu
  durumda, over kanserlerinin % 95’inin
  yakalanabileceği belirtilmektedir. Serum
  Total Inhbin düzeyinin ölçümü, aynı
  zamanda operasyondan sonraki tümöral
  rekürenslerin izlenmesi ve tespiti yönünden
  de oldukça yararlı olacaktır.

Sayfayı Paylaş